Šalies gyventojų nuomonės dėl genetiškai modifikuotų organizmų tyrimas 2012

2012-09-28

2012 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijos užsakymu buvo atlikta visuomenės apklausa "Saugaus genetiškai modifikuotų organizmų perdavimo, laikymo ir naudojimo pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą tyrimas".

Pagrindinis tyrimo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į šiuolaikines biotechnologijas, kiek Lietuvos žmonės žino apie genetiškai modifikuotus organizmus, jų taikymo sritis, biosaugą.

Visą tyrimą galite rasti rubrikoje "Informacija apie GMO".