Biologinės įvairovės konvencija – 2010 metų apžvalga

2011-03-24

Šiame leidinyje apžvelgiami svarbiausi su Biologinės įvairovės konvencija ir Karachenos biosaugos protokolu susiję 2010 m. įvykiai, aptariami esminiai biologinės įvairovės apsaugos klausimai, esama situacija ir veiksmai kurių imasi konvencijos šalys narės. 2010 metais buvo priimta svarbių sprendimų pagal Kartachenos biosaugos protokolą: susitarta dėl Nagojos - Kvala Lumpūro atsakomybės ir žalos atlyginimo papildomo protokolo pasirašymo, skirta daug dėmesio visuomenės švietimui, gyvų pakitusių organizmų (GMO) rizikos aplinkai vertinimui ir valdymui, biosaugos pajėgumų stiprinimui. Biologinės įvairovės konvencijos 2010 m. apžvalgą rasite rubrikoje "Informacija apie GMO".