GMM/GMO moksliniai tyrimai Lietuvoje

2015-10-06

Pagal Aplinkos ministerijai pateiktų pranešimų skaičių, GMM/GMO riboto naudojimo veikla yra vykdoma 13-oje mokslo institucijų ir privačių įmonių.

Šiais metais Gamtos tyrimų centras Aplinkos ministerijai pateikė pranešimą Nr. RN-19 apie GMM riboto naudojimo veiklą. Pagrindinis tikslas – ištirti biocidinių sistemų struktūros ir funkcionavimo aspektus, baltymų raiškos ir lokalizacijos ypatumus panaudojant genetinių modifikacijų technologijas. Numatomi rezultatai: GMM kamienai, produkuojantys tikslinius baltymus, pritaikomus moksliniuose tyrimuose. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas atnaujino pranešimą Nr. RN-6. Daugiau informacijos rubrikoje "Informacija apie GMO".

Primename, kad įmonės, ketinančios vykdyti GMM/GMO riboto naudojimo veiklą Aplinkos ministerijai teikia: jei 1 klasė – pranešimą, jei 2, 3 ar 4 rizikos klasė – paraišką ir pranešimą pagal Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=c1ca1b07-ae6c-4333–8883-dec25b771a8c). Prieš teikiant Aplinkos ministerijai dokumentus, atliekamas GMM/GMO rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai įvertinimas bei rizikos klasės nustatymas. Patalpos, įrenginiai, vykdoma veikla turi atitikti reikalavimus, kurie išdėstyti minėtame apraše ir jo priede.

Paveikslėlio nuoroda http://bch.cbd.int/protocol/