Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos 2015 m. paimtų mėginių genetinei modifikacijai nustatyti tyrimų rezultatai

2015-08-24

2015 m. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba (VAAT) vykdė žemės ūkio augalų stebėseną siekdama nustatyti, ar ekosistemose nėra į aplinką patekusių genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) priemaišų turinčių rapsų. Ši informacija skelbiama VAAT interneto tinklalapyje http://vaat.am.lt/

Nuotraukos autorius M. Šulga.