VMTI Inovatyvios medicinos centras prašo leidimo 2 klasės GMM riboto naudojimo veiklai vykdyti

2017-04-19

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 2017-04-10 Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras (Santariškių g. Nr. 5, Vilnius) pateikė paraišką gauti leidimą veiklai, susijusiai su 2 klasės GMM ribotu naudojimu ir pranešimą apie veiklą, susijusią su GMM ribotu naudojimu, Nr. RN-26.

Pagrindiniai veiklos tikslai: panaudojant genų inžinerijos ir molekulinės biologijos metodus, padauginti nukleino rūgščių vektorius, kurie galėtų būti naudojami tolesnei prokariotinių, eukariotinių ląstelių ar laboratorinių organizmų modifikacijai ir moksliniams tyrimams; sukurti mikroorganizmų kamienus, gaminančius prokariotinius ir eukariotinius rekombinantinius baltymus ir vystyti technologijas, susijusias su tokių mikroorganizmų efektyviu padauginimu ir rekombinantinių baltymų gryninimu bei aktyvumo nustatymu; panaudojant GMM padauginus nukleino rūgščių vektorius, sukurti žinduolinių ląstelių linijas bei naujas in vitro ląstelių 2D ir 3D kultūrų modelius ir tirti tų ląstelių poliferacijos, migracijos diferenciacijos mechanizmus bei rekombinantinių baltymų gamybos žinduolinėse ląstelėse ypatumus; panaudojant rekombinantinius eukariotinius vektorius ir tam skirtas ląstelių linijas, sukurti virusines daleles, kurios būtų panaudojamos efektyviam reikiamų genų pernešimui į somatines žinduolių ląsteles.

Rizikos aplinkai ir žmogaus sveikatai aprašymas bei atliekų tvarkymo procedūra pateikta rubrikoje "Informacija apie GMO". Komentarus galima teikti el. paštu info@am.lt