Sutikimai GM produktams nebus atnaujinti

2006-09-08

Nuo 2006 m. spalio 16 d. nustos galioti išduoti sutikimai teikti rinkai herbicidams atsparią cikoriją, herbicidams tolerantišką tabaką, genetiškai modifikuotų reagentų rinkinį, skirtą nustatyti antibiotikų liekanas piene, vabzdžiams ir herbicidams atsparius kukurūzus Bt-11, tris genetiškai modifikuotų spalvingų ir ilgai nevystančių gvazdikų rūšis. Europos Komisijai nepateikta prašymų atnaujinti sutikimus, išduotus pagal Direktyvos 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką C dalies reikalavimus.

Trys veterinarinės vakcinos - viena prieš pasiutligę ir dvi prieš Aujeszky ligą (tariamąją pasiutligę) bus vertinamos atsižvelgiant į 2004 m. kovo 31 d. Reglamento 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas.

(Teikiamų rinkai GMO sąrašą galite rasti rubrikoje "Dokumentai ir informacija apie GMO").