Aptiktos neleistos tiekti ES rinkai genetiškai modifikuoto aliejinio rapso sėklos

2015-10-30

Š. m. spalio 28 d. Jungtinė Karalystė, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnio 5 dalimi, informavo Europos Komisiją ir valstybes nares apie aptiktas neleistas tiekti Europos Sąjungos rinkai žieminio genetiškai modifikuoto (GM) aliejinio rapso (linija OXY-235, identifikavimo kodas ACS-BNØ11-5) sėklas.

Šio rapso sėklos buvo importuotos kartu su tradicinių rapsų sėklomis vienoje partijoje iš Prancūzijos ir pasėtos mažais kiekiais keliose vietose Anglijoje ir Škotijoje tyrimams dėl naujų augalų veislių įregistravimo.

DEFRA duomenimis, šiuo metu augalai yra sunaikinti, sėklos grąžintos, laukai stebimi dėl galimo sėklų sudygimo.

Šių sėklų galėjo būti pasėta ir kitose valstybėse narėse: Prancūzijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Čekijos Respublikoje, Rumunijoje ir Danijoje.

GM aliejinio rapso linija OXY-235 sukurta kompanijos "Bayer CropScience" ir leidžiama auginti rinkos tikslais Kanadoje ir Japonijoje, naudoti maistui, pvz., JAV, Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje. Europos Sąjungoje neišduotas leidimas/sutikimas nei auginti rinkos tikslais, nei naudoti maistui ar pašarams.

Informacija DEFRA interneto tinklalapyje:

https://www.gov.uk/government/news/recall-of-unauthorised-gm-seed

Nuotraukos autorė O. Pivorienė