Konferencija "Atsargumo principo taikymas"

2006-04-27

2006 m. balandžio 17-18 d. Austrijoje vyko konferencija "Atsargumo principo taikymas GMO politikoje". Diskusijose dalyvavo daugiau kaip 140 dalyvių iš visų ES šalių.

Konferencijoje buvo nagrinėjamas Atsargumo principo praktinis taikymas atsižvelgiant į teisines ir mokslines perspektyvas. Atsargumo principas taikomas darant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką arba teikiant rinkai, atsižvelgiant į ekonominius aspektus, pasirinkimo teisę bei visuomenės nuomonę.