Europos Sąjungoje vykdomų 2013 metais GMO apgalvoto išleidimo į aplinką mokslo tikslais suvestinė

2013-09-02

Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro duomenimis šiais metais moksliniai tyrimai su genetiškai modifikuotais augalais (kukurūzais, cukriniais runkeliais, medvilne ir drebule) yra vykdomi 4-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Daugiausiai leidimų minėtai veiklai yra išdavusi Ispanija – 13, Slovakija – 2, Rumunija – 1 ir Švedija – 1. Lietuvoje GMO apgalvoto išleidimo į aplinką mokslo tikslais veikla nėra vykdoma.

Informacija perengta pagal Europos Komisijos tyrimo centro pateiktus duomenis. http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/

Europos Sąjungoje vykdomų 2013 metais GMO apgalvoto išleidimo į aplinką mokslo tikslais išduotų leidimų sąrašas. Suvestinė pateikta rubrikoje "Informacija apie GMO".

Paveikslėlio nuoroda www.whybiotech.com.