ES teisė užtikrina saugų šiuolaikinių biotechlogijų naudojimą

2020-02-24

Europos Sąjungos teisė užtikrina, kad šiuolaikinės biotechnologijos, o konkrečiau – GMO, būtų plėtojamos saugiomis sąlygomis. Tai taikoma ir naujiems organizmams, sukurtiems sintetinės biologijos metodais.

Primename, kad vadovaujantis 2018 m. liepos 25 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtu sprendimu (Byla Nr. C-528/16) nauji mutagenezės metodai (pvz., genų redagavimo technikos (CRISPR/Cas, TALEN, MEGA ir cinko pirštų nukleazės ), ODM - oligonukleotidais indukuota mutagenezė, RdDM – nuo RNR priklausomas DNR metilinimas ir kt.) patenka į 2001/18/EB direktyvos dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką taikymo sritį.

Europos Komisijos prašymu, Europos maisto saugos tarnyba (EMST) turi parengti keturias mokslines nuomones dėl sintetinės biologijos, genomo redagavimo ir genų srauto (angl. Gene drives ), kurios bus teikiamos viešoms konsultacijoms prieš pateikiant galutinį variantą, daugiau informacijos apie naujus genetinės modifikacijos metodus EMST tinklalapyje

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/new-advances-biotechnology?utm_medium=email&utm_source=sh1&utm_campaign=genedrive2020