Valstybėms narėms daugiau galimybių spręsti dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimo

2015-05-18

Europos Komisija pristatė rezultatus dėl sprendimų išduoti leidimus naudoti GM maistą ir pašarus priėmimo proceso peržiūros http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_lt.htm