Jungtinėse Amerikos Valstijose rasti neleisti tiekti rinkai genetiškai modifikuoti kviečiai

2016-08-02

Š. m. rugpjūčio 1 d. Europos Komisija pagal ES direktyvos 2001/18/EB ir Reglamento Nr. 1829/2003 reikalavimus informavo valstybes nares apie neteisėtą genetiškai modifikuotų (GM) kviečių MON 71700 auginimo atvejį Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). GM kviečiai nėra leisti tiekti rinkai auginimo tikslais nei JAV, nei Europos Sąjungoje.

2016-07-28 ūkininkas aptikto neleistus tiekti rinkai 22 genetiškai modifikuotus (GM) kviečius MON 71700 Vašingtono Valstijos (JAV) neapsėtame žemės ūkio paskirties lauke. Šie Monsanto Kompanijos sukurti GM kviečiai turi CP4-EPSPS baltymą ir yra atsparūs herbicidui glifosatui (Roundap®).

Pranešime taip pat pažymima, kad Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamento (JVŽŪD) Gyvūnų ir augalų sveikatos tikrinimo tarnyba, bendradarbiaudama su ūkininku, ėmėsi visų apsaugos priemonių, kad šie GM kviečiai neišplistų, yra tikrinamas visas ūkininko užaugintas derlius GM modifikacijoms nustatyti.

Monsanto Kompanija yra sukūrusi genetinei modifikacijai MON 71700 nustatyti analizės metodą, kurį Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamentas įteisino, kad prekybos partneriai galėtų naudoti importuojamoms GM kviečių siuntoms patikrinti.

Europos Komisija paprašė JVŽŪD raštu informuoti apie įvykusį incidentą, pateikti genetinės modifikacijos nustatymo metodus ir atitinkamus kontrolės mėginius, kad būtų galima kuo greičiau vykdyti kontrolę ES. Atitinkamai Europos Sąjungos etaloninė laboratorija patvirtins ėminių ėmimo ir analizės metodus.

Daugiau informacijos rubrikoje "Informacija apie GMO".

Primename, kad Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra atsakinga už GM augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų GM augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų kontrolės bei pasėlių, augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų tiekimo rinkai saugos kontrolę ir rinkos priežiūrą Lietuvoje (daugiau informacijos www.vatzum.lt). Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyrius atlieka genetinės modifikacijos nustatymo maisto produktų, maisto papildų, maisto priedų, pašarų, augalų ir jų dalių, dauginamosios medžiagos laboratorinius tyrimus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) yra atsakinga už GM maisto ir pašarų produktų tiekimo rinkai saugos kontrolę ir priežiūrą bei GM maisto ir pašarų produktų importo kontrolę ir priežiūrą (daugiau informacijos www.nmvrvi.lt, www.vmvt.lt).