Kartachenos biosaugos protokolui - 21-eri

2021-02-01

Šių metų sausio 29 d. sukako 21-eri metai, kai buvo patvirtintas Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolas, taikomas visų gyvų genetiškai organizmų, kurie gali daryti neigiamą poveikį biologinės įvairovės išsaugojimui ir tolydžiam naudojimui, atsižvelgiant ir į pavojų žmogaus sveikatai, judėjimui per sieną, tranzitui, gamybai ir naudojimui. Daugiau informacijos Biosaugos informacinio centro svetainės nuorodoje http://bch.cbd.int/protocol/background/