Syngenta atsiėmė paraiškas dėl GM kukurūzų auginimo rinkos tikslais

2015-10-09

Europos Komisija informavo valstybes nares, kad š. m. spalio 6 d. Kompanija Syngenta Crop Protection AG atsiėmė paraiškas dviejų genetiškai modifikuotų kukurūzų MIR604 ir BT11xMIR604xGA21, kurie buvo pateikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 auginti rinkos tikslais Europos Sąjungoje.