Gyvų modifikuotų organizmų (LMO) rizikos vertinimas ir valdymas

2013-08-20

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Taryboje metu, biosaugos srityje, yra svarstomi gyvų modifikuotų organizmų (LMO) rizikos vertinimo ir rizikos valdymo klausimai. Šie klausimai yra pradėti nagrinėti jau 2012 metais. Speciali techninė ekspertų grupė – AHETEG (Ad Hoc Technical Expert Group), įsteigta Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo Šalių (COP MOP) IV pasitarime, 2012 m. liepos 19 d. parengė "Gyvų modifikuotų organizmų (LMO) rizikos vertinimo vadovą" (Guidance on Risk Assessment of Living Modified Organisms, http://bch.cbd.int/onlineconferences/guidance_ra.shtml), taip pat COP MOP VI pasitarimui, vykusiame 2012 m. spalio 1-5 d., buvo parengtas "Gyvų modifikuotų organizmų rizikos vertinimo naudojimo žinynas" (Training Manual on Risk Assessment of Living Modified Organisms = Annex I to document UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/12, http://bch.cbd.int/cpb_art15/training.shtml).

Šių dviejų dokumentų tobulinimui Šalių narių ir AHTEG ekspertai buvo pakviesti diskutuoti forume internetu (http://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra/discussion.shtml).

Jau yra įvykusios 7 diskusijos internetu:

2012 m. gruodžio 3–14 dienomis vykusioje internetinėje diskusijoje buvo diskutuojama apie LMO rizikos vertinimo vadovo ir šio vadovo naudojimo žinyno tobulinamą ar galimybę sujungianti juos į vieną paketą. Prof. H. Gaugitsch (AT) pradėdamas diskusiją iškėlė klausimus, kam turėtų būti skirtas naujas paketas: LMO rizikos vertintojams, besimokantiems, kaip turi būti vykdomas rizikos vertinimas (toliau – RV), ar rizikos vertintojams/praktikams?; kaip RV vadovas ir naudojimo žinynas turėtų būti integruoti?; kuris dokumentas turėtų būti prioritetinis? terminai ir apibrėžimai suvienodinti; kokią praktinę naudą gaus naudotojas iš naujų dokumentų? Diskusijoje dalyvavo: prof. Helmut Gaugitsch, Austrija, Hans Bergmans, Olandija, Beatrix Tappeser, Vokietija, Piet van der Meer, Belgija, Dr. Geoff Ridley, Naujoji Zelandija, Dr. Wei Wei, Kinija, Thomas Nickson, Monsanto Kompanija, JAV, Dr. Angela Lozan, Moldavija, Jelena Žafran Novak, Kroatija, Dr. Kazuo Watanabe, Japonija ir kt.

2013 m. sausio 14–25 d. šalys diskutavo dėl tinkamiausių "Gyvų modifikuotų organizmų (LMO) rizikos vertinimo vadovo" vertinimo priemonių ir kaip šios priemonės turėtų būti struktūrizuotos bei pateiktos surenkant geriausiai reprezentuojančią riziką vertinančią informaciją. 77 pasisakymuose buvo išsakyta skirtinga nuomonė apie priemones. Dauguma pasisakė už standartizuoto klausimyno naudojimą renkant informaciją apie RV. Vertintojų seminarai taip pat gali būti tinkama priemonė įvertinimui. Seminarai gali vykti nuo mažų grupelių vienoje šalyje iki plataus regioninio suvažiavimo. Nutarta pritarti skirtingų metodų naudojimui.

2013 m. vasario18 - kovo 1 d. aptarta naujų rizikos vertinimo ir rizikos valdymo temų vadovo tobulinimo klausimai: naujo rizikos vertinimo ir rizikos valdymo naujų temų vadovo reikalingumas ir jei toks poreikis yra, kokias temas jis turi apimti. Forume internetu buvo išsakytos 176 nuomonės. 18 šalių 28 dalyviai pasisakė, kad anksti diskutuoti apie ateities problemas, verčiau koncentruotis į esamą RV Vadovą. Ateities Vadovas reikalauja specialaus aptarimo ir forumo. Tačiau kiti pažymėjo, kad sparčiai besivystančios technologijos apima ir naujus LMO, kai kuriais atvejais jiems nebūtinas toks išsamus LMO rizikos vertinimas. Išskirtos naujos rizikos vertinimo tematikos:

• LMO, skirtų farmacijos produkcijai ir pramonės produktams, įskaitant stuburinius ir bestuburius kenkėjus, rizikos vertinimas;

• Gyvų modifikuotų gyvūnų, įskaitant žuvis, rizikos vertinimas;

• Gyvų modifikuotų mikroorganizmų ir virusų rizikos vertinimas;

• Gyvų modifikuotų organizmų, introdukuotų į kilmės ir genetinės įvairovės centrus, rizikos vertinimas;

• Gyvų modifikuotų dumblių rizikos vertinimas;

• LMO, gautų panaudojant dsRNR technologijas, rizikos vertinimas;

• LMO, sukurtų sintetinės biologijos, rizikos vertinimas;

• Gyvų modifikuotų augalų, su pakeistu mitybos keliu, rizikos vertinimas;

• GMO ir ne-GMO "koegzistavimas" mažuose ūkiuose;

• Socio–ekonominis aptarimas aplinkos rizikos vertinimo kontekste.

2013 m. balandžio 8–21 d. ketvirtosios diskusijos internetu metu, skirta tinkamiausių "LMO rizikos vertinimo vadovo" vertinimo priemonių tobulinimo aptarimui. Atsižvelgiant į diskusijos dalyvių pastabas Sekretoriatas peržiūrėjo bendras pastabas ir nustatė, kad techniniai ir moksliniai duomenys aktualiais rizikos vertinimo atvejais gali būti paimti iš įvairių šaltinių: pranešimo dosjė, pranešimo santraukos, kaip ir ankstesniais rizikos vertinimo atvejais. Diskusijoje išsakytos 49 nuomonės. Keletas dalyvių pažymėjo, kad nustatymo procedūra labiau turi būti nukreipta į mokslinius ir techninius dosjė aspektus nei į kontrolės kontekstą. Sutarta, kad dosjė gali būti sudaroma iš įvairių nacionalinių priežiūros sistemų, gali skirtis kaip apimtimi, taip ir detalėmis, be to, vertintojai gali atsižvelgti į daugiau nei vienos šalies rezultatus.

2013 m. gegužės 27 – birželio 9 d. įvyko penkta diskusija, išsakyta nuomonė, kad bendri ir standartiniai terminai turi būti vienodi abiejuose dokumentuose. Kai kuriais atvejai nauji terminai turi būti paaiškinti išnašose.

2013 m. birželio 30 – liepos 14 d. atkreipiamas dėmesys derinti rizikos vertinimą su nacionaliniais teisės aktais ir Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolu.

2013 m. liepos 17 – 22 d. vyko diskusija dėl "LMO rizikos vertinimas naudojimo žinyno pertvarkymo išaiškinimo" ("Clarification on the proposed restructuring of the Manual on Risk Assessment of LMOs"). Diskusijoje dalyvavo 8 dalyviai (Manoela Miranda, Sekretoriatas, Dr. Angela Lozan, Moldavija, Dr. Deise Maria Fontana Capalbo, Brazilija, Maria Antonietta Toscano, Dr. Galina Mozgova, Baltarusija, Beatrix Tappeser, Vokietija, David Quist, GenØk –Biosaugos centras, Paul Keese, Australija, Li Ching Lim, Trečiojo pasaulio tinklas).

Poziciją ir apžvalgas, diskusijose internetu, atstovauja ir išdėsto ekspertas Prof. Algimantas Paulauskas.

Informacijos šaltinis:

http://bch.cbd.int/onlineconferences/guidance_ra.shtml