2005 m. ataskaita dėl GM kukurūzo NK603 naudojimo

2006-01-12

Europos Komisijai Monsanto Europe S.A./N.V. firma pateikė 2005 metų genetiškai modifikuotų kukurūzų NK 603 naudojimo ataskaitą, atsižvelgiant į 2004 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimo 2004/643/EB 4 straipsnį.

Pranešama, kad pateikus rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603 į Europos Sąjungos rinką nebuvo nustatyta neigiamo šių kukurūzų poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai.

Detalesnė informacija rubrikoje "Dokumentai ir informacija apie GMO".