Europos Komisijos GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai registras

2022-03-29

Primename, kad Europos Komisijos GMO apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai registre (https://webgate.ec.europa.eu/fip/GMO_Registers/GMO_Part_C.php) galite rasti duomenis apie autorizuotus pranešimus, pateiktus pagal 2001/18/EB direktyvos C dalį.