MŽŪO, BIC ir EBPO biosaugos seminaras internetu lapkričio 12 d.

2014-11-06

Š. m. lapkričio 12 d. trys tarptautinės Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO), Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo informacinis centras (BIC) ir Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija (EBPO) rengia seminarą internetu, kurio tikslas pasidalinti GMO rizikos vertinimo patirtimi. Taip pat bus supažindinta su MŽŪO (http://www.fao.org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/), BIC (http://bch.cbd.int/) ir EBPO (http://www2.oecd.org/biotech/default.aspx) biosaugos duomenų bazėmis, per kurias gali būti dalijamasi GMO rizikos vertinimo informacija. Registracija baigiasi lapkričio 7 d. Visa informacija pateikta tinklalapyje http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/biotechnology/biosafety-events/en/