6-toji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija

2012-12-03

2012 m. spalio 1-5 d. Indijoje vyko šeštoji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija lygiavertė Biosaugos Kartachenos protokolo Šalių pasitarimui (COP/MOP 6). Konferencijoje dalyvavo 1300 dalyvių, atstovaujančių Protokolo šalis, Jungtinių Tautų agentūras, tarpvyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, mokslą ir pramonę.

Konferencijos metu buvo priimta 16 sprendimų dėl: atitikimo; papildomo Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo; pagalbinių institucijų; bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, konvencijomis ir iniciatyvomis; Biosaugos informacijos centro; gebėjimų stiprinimo; ekspertų sąrašo; apdirbimo, gabenimo, pakavimo ir tapatumo nustatymo; nenumatyto tarpvalstybinio judėjimo; finansinio mechanizmo ir išteklių; priežiūros ir ataskaitų; pranešimų reikalavimų; vertinimo ir priežiūros; socialinių ir ekonominių aplinkybių vertinimo; rizikos vertinimo ir valdymo; biudžeto.

Visą konferencijos ataskaitą galite rasti rubrikoje Informacija apie GMO – Kitos ataskaitos.