Panešimas Nr. RN-36 apie riboto naudojimo veiklą su GMM ir GMO

2021-05-03

Informuojame, kad š. m. balandžio 28 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras (GMC) pateikė pranešimą Nr. RN-36 apie riboto naudojimo veiklą su 1 rizikos klasės GMM ir 1 pavojingumo lygio GMO. Darbai su GMM bus vykdomi GMC patalpose, esančiose adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius.

Keliami šie pagrindiniai tikslai:

• Panaudojant genų inžinierijos ir molekulinės biologijos metodus, padauginti nukleino rūgščių vektorius, kurie galėtų būti naudojami tolesnei prokariotinių, eukariotinių ląstelių ar laboratorinių stuburinių organizmų modifikacijai ir moksliniams tyrimams.

• Sukurti mikroorganizmų kamienus, gaminančius prokariotinius ir eukariotinius rekombinantinius baltymus ir vystyti technologijas, susijusias su tokių mikroorganizmų efektyviu padauginimu ir rekombinantinių baltymų gryninimu bei aktyvumo nustatymu.

• Panaudojant GMM padaugintus nukleino rūgščių vektorius, sukurti trangeninių žuvyčių linijas ir modelines sistemas bei tirti tų transgeninių žuvyčių širdies ir kitų audinių vystymosi ir regeneracijos mechanizmus.

Numatomi rezultatai:

Bus padauginti rekombinantiniai nukleino rūgščių vektoriai, kurie bus panaudoti moksliniuose tyrimuose.

• Bus sukurti nauji mikroorganizmų ir transgeninių žuvyčių kamienai.

• Bus produkuojami ir išvalomi baltymai ir ištirtos naujos jų fiziko-cheminės savybės bei jų panaudojimo galimybės.

• Gauti rezultatai bus patentuojami arba publikuojami tarptautinėje mokslinėje spaudoje.

• Apie pasiekimus bus informuojami mokslininkai konferencijose ir seminaruose bei visuomenė per įvairias masinės informacijos priemones.