Sėkmingai užbaigtą pirmininkavimą ES tarybai biosaugos klausimais tęsia Graikija

2014-01-02

2013 m. gruodžio 2 d. Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės biosaugos pogrupiui. Sėkmingai aptarti 9 (devyni) darbotvarkės klausimai: gyvų genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) rizikos vertinimas ir valdymas, GMO socialinių ekonominių aplinkybių aspektai, pasirengimo COP MOP 7 protokolo šalių susitikimui COP MOP 6 biuro priimti sprendimai, Nagojos Kvala Lumpūro Papildomo protokolo ratifikavimo esama situacija, Šiaurės Baltijos šalių susitikimo socialinių ekonominių aplinkybių klausimais rezultatai, informacija apie priimtus sprendimus susitikimų Ženevoje ir Isproje metu ir kt.

Nuo šių metų sausio 1 d. Trio partnerė Graikija toliau tęsia Airijos ir Lietuvos pradėtus vykdyti darbus. Pirmasis posėdis yra planuojamas vasario 26 d.