ES leista nauja rapsų genetinė modifikacija

2007-05-03

Europos Komisija šių metų kovo 26 d. pritarė Tarybos sprendimui dėl aliejinių rapsų produktų (Brassica napus L., Ms8, Rf3 ir Ms8xRf3 linijos), genetiškai modifikuotų taip, kad būtų atsparūs herbicidui amonio glufozinatui, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką. Šie genetiškai modifikuoti rapsai skirti importui, perdirbimui ir gyvulių pašarams, tačiau neskirti žmonių maistui ir auginimui. 2003 m. sausio mėn. Bayer BioScience N.V. Belgijos kompetentingai institucijai pateikė pranešimą dėl genetiškai modifikuotų aliejinių rapsų produktų (Brassica napus L., Ms8, Rf3 ir Ms8xRf3 linijos) pateikimo rinkai. Europos maisto ir saugos tarnyba 2005 m. rugsėjo mėn. pateikė išvadą, kad genetiškai modifikuoti aliejinių rapsų produktai yra tokie pat saugūs žmonėms ir gyvūnams, o naudojant juos numatytu būdu - ir aplinkai, kaip ir tradiciniu būdu išvesti rapsai. Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, numatytam produktų naudojimui nebūtina nustatyti konkrečių sąlygų dėl produkto tvarkymo ar pakavimo ir konkrečių ekosistemų, aplinkos ar geografiniu teritorijų apsaugos. Tai yra šeštasis sprendimas išduotas remiantis 2001/18/EB direktyvos dėl apgalvoto GMO išleidimo į aplinką nuostatomis, kuris galios 10 metų.