Pateikti pranešimai apie 1 ir 2 rizikos klasių GMM riboto naudojimo veiklą

2016-06-28

Informuojame, kad š. m. gegužės 31 d. Vilniaus universiteto Jungtinis gyvybės mokslų centras (Saulėtekio al. Nr. 7, Vilnius, LT-10223, tel. 2234435) Aplinkos ministerijai pateikė paraišką gauti leidimą veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (GMM) 2 klasės ribotu naudojimu ir pranešimus apie veiklą, susijusią su GMM ribotu naudojimu pagal 2 klasės ir 1 klasės reikalavimus (Nr. RN-25 ir Nr. RN-24). GMM riboto naudojimo veiklos rizikos aplinkai vertinimas atliktas, vadovaujantis Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107.

Primename, kad Vilniaus universiteto Jungtinis gyvybės mokslų centras įkurtas 2016 m. sujungus Gamtos mokslų fakultetą, Biochemijos ir Biotechnologijos institutus. Biochemijos institutas teikė pranešimus Aplinkos ministerijai apie 1 klasės riboto naudojimo veiklas 2004 m., 2009 m., o 2014 m. atnaujino 2009 m. pateikto pranešimo duomenis. Biochemijos institutas teikė pranešimus apie 1 klasės riboto naudojimo veiklas 2012 m. ir 2013 m. Pranešimo santrauka patalpinta rubrikoje "Informacija apie GMO". Visuomenė gali teikti komentarus el.p. info@am.lt iki š. m. rugpjūčio 1 d.