Pranešimas apie 1 klasės riboto naudojimo veiklą

2017-12-20

Š. m. rugsėjo 14 d. UAB "Sicor Biotech", esanti adresu Molėtų pl. 5, LT-08409 Vilnius, pateikė pranešimą Nr. RN-27 apie veiklą, susijusią su 1 klasės GMM ribotu naudojimu. Veiklos tikslas – veikliųjų vaistinių medžiagų gamyba panaudojant rekombinantines DNR technologijas ir mikrobines sistemas (rekombinantinio fermento CMP-NAN-Sintetazė gamybai). Pranešimas Nr. RN-27 yra išnagrinėtas pagal teisės aktų reikalavimus, atitinka 1 klasei keliamus reikalavimus.