Paskelbta 2015-03-11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2015/412

2015-03-16

Š. m. kovo 13 d. Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje paskelbta 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/412, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų auginimą ir įsigalios po dvidešimties dienų. Direktyvos tekstas – rubrikoje "Direktyvos".