Europos Parlamento pozicija – suteikti daugiau laisvės valstybėms narėms pasirinkti riboti ar drausti įteisintų ES GMO auginimą visoje ar dalyje jų teritorijos

2011-07-11

Š. m. liepos 5 dieną Europos Parlamentas didžiąja balsų dauguma pritarė EK reglamento projektui, suteiksiančiam valstybėms narėms didesnę laisvę pasirinkti riboti ar drausti ES įteisintų GMO auginimą visoje ar dalyje jų teritorijos neatsižvelgiant į mokslinius argumentus. Tačiau tam dar turi pritarti ir Europos Sąjungos Taryba. Tarybos GMO (ad hoc) darbo grupėje yra susidariusi blokuojanti valstybių narių mažuma (pvz.: Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Airija, Slovakija, Italija), kuri mano, jog dar per mažai yra išnagrinėti teisiniai aspektai, atitiktis PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) taisyklėms. Tuo tarpu pvz., Lietuva, Latvija, Malta, Kipras, Danija, Austrija, Graikija, Slovėnija, Suomija pritaria šiam projektui. Pirmininkavimą perėmę lenkai tęs diskusijas Tarybos GMO darbo grupėje š. m. rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos rasite: http://www.europarl.europa.eu/lt/headlines/content/20110627FCS22686/6/html/EP-si%C5%ABlo-daugiau-gali%C5%B3-valstyb%C4%97ms-u%C5%BEdrausti-auginti-geneti%C5%A1kai-modifikuotas-kult%C5%ABras