Orhuso konvenciją papildė pataisa dėl GMO

2005-05-28

2005 m. gegužės 25-27 d. Alma Atoje (Kazachstane) įvyko antrasis Orhuso konvencijos valstybių atstovų susitikimas. Šią Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, priimtą 1998 m. Danijos Orhuso mieste, šiuo metu yra pasirašiusios 40 šalių, o ratifikavusios 36 šalys (Lietuva ratifikavo 2001 m.) Buvo priimta konvencijos pataisa dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Ši pataisa pavadinta Almos Atos vardu. Ji nusako visuomenės galimybes dalyvauti priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir pateikimo į rinką. Numatyti reikalavimai siejami su Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolu. Kad įsigaliotų Orhuso konvencijos Alma Atos pataisa, šalys turės ją ratifikuoti.