Tarybos Tarptautinių Aplinkos klausimų darbo grupė

2005-05-12

2005 m. gegužės 12 d. Briuselyje vyko Tarybos Tarptautinės Aplinkos klausimų darbo grupės posėdis. Buvo svarstyti klausimai dėl galutinės Šalių konferencijai, prilygstančiai Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos Biosaugos Protokolo Šalių pasitarimui, pristatomos Europos Sąjungos pozicijos.(kitas naujienas rasite žemiau)