Dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų (SHD-27531) teikimo rinkai

2013-09-25

Vadovaujantis 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB "

Dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB" 2013 m. rugsėjo 19 d. iš Europos Komisijos gauta Nyderlandų parengta įvertinimo ataskaita C/NL/13/01 ir kita informacija dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų (SHD-27531) teikimo rinkai.

Daugiau informacijos galite rasti rubrikoje informacija apie GMO.

Pastabas ir komentarus galima teikti elektroniniu paštu gmo@am.lt.