NAUJAS LEIDINYS: "Genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai ir žemės ūkiui vertinimo bei rizikos valdymo metodinės rekomendacijos"

2008-05-13

Rekomendacijas paruošė Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas Profesorius habilituotas daktaras Vidmantas Stanys. Rekomendacijose pateikiami metodiniai genetiškai modifikuotų augalų ir genetiškai modifikuotų produktų rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai įvertinimo principai, siekiant užtikrinti, kad genetiškai modifikuoti augalai ir genetiškai modifikuoti produktai atitiktų nustatytus žmonių ir gyvūnų saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimus. Dokumentuose nėra pateikiamos rekomendacijos genetiškai modifikuotų augalų ir genetiškai modifikuotų maisto arba pašarų stebėsenai po jų išleidimo į aplinką.

Išleista Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Jungtinių Tautų aplinkosaugos programos Pasaulinio aplinkos fondo projekto "Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje"lėšomis.

Leidinys platinamas Aplinkos ministerijos Genetiškai modifikuotų organizmų skyriuje (411 kab.)