Europos Komisija priėmė sprendimus dėl 19 GMO produktų

2015-04-30

Š. m. balandžio 24 d. Europos Komisija leido tiekti ES rinkai 10 naujų GMO produktų, skirtų maistui ir pašarams, 2 skintų genetiškai modifikuotų gvazdikų linijas (IFD-25958-3, IFD-26407-2) ir atnaujino 7 GMO produktų importą. Priimti Europos Komisijos sprendimai netaikomi auginimui rinkos tikslais. Daugiau informacijos http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4843_en.htm