2013 m. birželio 19 d. vyko seminaras dėl pasiruošimo pirmininkavimui ES Tarybai biosaugos ir GMO klausimais

2013-07-12

Šių metų birželio 19 d. trečiadienį Aplinkos ministerija kartu su LR Vyriausybės kanceliarijos, Užsienio reikalų ministerijos bei Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos vykdomu projektu "Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas" organizavo vienos dienos seminarą "Pasiruošimas pirmininkavimui ES Tarybai biosaugos ir GMO klausimais".

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų Biosaugos darbo grupei prioritetus pristatė Aplinkos ministerijos GMO skyriaus vedėja O. Pivorienė. Planuojami du šios darbo grupės posėdžiai: rugsėjo 16 d. ir gruodžio 2 d.

Praktine ES Tarybos Biosaugos darbo grupei pirmininkavimo patirtimi dalijosi Danijos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros Pesticidų ir genų inžinerijos skyriaus vadovė Louise Lundstrom Nielsen.

Thomas Bregeon, Europos Komisijos Sveikatos ir Vartotojų direktorato (DG Sanco) Biotechnologijų padalinio pareigūnas, išsamiai supažindino su Europos Komisijos iniciatyva atlikta studija dėl savanoriško GMO maisto produktų ženklinimo be GMO. Studijos rezultatai bus publikuoti greitu laiku. Lietuvos pirmininkavimo metu valstybės narės galės teikti pastabas ir pasiūlymus ir tik atliktus įvertinimą bus svarstoma galimybė dėl tokio ženklinimo harmonizavimo ES taisyklių rengimo. Praktine ženklinimo be GMO patirtimi pasidalino Eva Claudia Lang iš Austrijos Federalinės sveikatos apsaugos ministerijos. Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų informavimą ir išvengti klaidinančios informacijos Austrija siekia savanoriško maisto produktų žymėjimo be GMO harmonizavimo visose ES valstybėse narėse.

Seminare dalyvavo virš 50 dalyvių iš valstybės institucijų, verslo įmonių, mokslo institucijų, kitų organizacijų ir asociacijų.

Seminaro pranešimus galite rasti rubrikoje informacija apie GMO.