Atsiliepimų teikimas Europos Komisijai iki spalio 22 d.

2021-09-29

Informuojame, kad remiantis tyrimo dėl naujų genominių metodų rezultatais, Europos Komisija parengė Iniciatyvos dėl augalų, gautų taikant tikslinę mutagenezę ir cisgenezę, veiksmų planą ir kviečia visuomenę teikti atsiliepimus EK tinklalapyje adresu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en iki š. m. spalio 22 d.