VolVis biotechnologijų programa

2005-03-22

JAV (UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE INTERNATIONAL VISITOR PROGRAM) 2005 m. kovo 7-11 d. vyko VolVis biotechnologijų programa. Dalyvavo Estijos, Lietuvos, Vengrijos, Čekijos, Kipro, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos atstovai. Susitikimų metu pranešimus skaitė atsakingi JAV institucijų, nekomercinių organizacijų ir biotechnologijos kompanijų atstovai. Dalyvaujančių šalių atstovai diskutavo poveikio aplinkai, GMO ženklinimo, koegzistencijos, teikimo į rinką, visuomenės požiūrio klausimais. Ypač aktyvios diskusijos vyko GMO ženklinimo klausimais. Buvo pristatyta biotechnologijų pramonės organizacija (BIO), kuri apima 850 kompanijų, akademinių institucijų ir biotechnologijos centrų 47 valstijose ir 26 tautas. BIO nariai įtraukti į mokslinius biotechnologijų tyrimus sveikatos apsaugos, žemės ūkio, pramonės ir aplinkos apsaugos srityse. Pagal tarptautinės maisto tarybos (FDA) apklausos statistiką: 78% JAV vartotojų pritaria dabartinei FDA ženklinimo politikai. Nedidelė dalis JAV vartotojų sutiktų mokėti didesnę kainą už GM maistą, kad jis būtų paženklintas "biotechnologija". Dabartinė JAV politika: rinkoje GM produktai neženklinami, jei biotechnologijos produktų vartojimas neturi neigiamo poveikio sveikatai. Jeigu gamintojas negali garantuoti, kad biotechnologinis produktas neturės bet kokio potencialaus poveikio sveikatai, tai privalo vartotoją informuoti perspėjamuoju ženklinimu.

(kitas naujienas rasite žemiau)