Kontrolė patvirtina, kad genetiškai modifikuoti augalai Lietuvoje neauginami

2013-11-11

Kad mūsų šalyje genetiškai modifikuoti augalai nėra auginami, patvirtina genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) kontrolės rezultatai. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, genetiškai modifikuotų kultūrų auginimas ir genetiškai modifikuotų produktų tiekimas rinkai yra griežtai kontroliuojamas.

Aplinkos ministerija iki šiol nėra išdavusi nei vieno leidimo ar sutikimo auginti genetiškai modifikuotus augalus, o GMO išleidimo į aplinką kontrolė vykdoma nuolat.

Šiais metais Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistai laboratoriniams tyrimams paėmė daugiau kaip pustrečio šimto rapsų mėginių iš pasėlių, pakelių, geležinkelio pervažų, kaimo vietovių, saugomų teritorijų apylinkių, esančių Ignalinos, Zarasų, Rokiškio, Biržų, Kupiškio, Anykščių, Molėtų, Vilniaus ir kituose rajonuose. Nei viename iš jų, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliktų tyrimų duomenimis, GMO nenustatyta.

Taip pat nuolat yra stebimi į Lietuvą įvežami ar per ją į kitas Europos Sąjungos šalis gabenami žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirti augalai bei dauginamoji medžiaga, kuri galėjo būti genetiškai modifikuota. Valstybinės augalininkystės tarnybos pasienio postų specialistai per dešimt šių metų mėnesių pasienyje paėmė arti trisdešimties sėjamųjų linų, rapsų ir paprastųjų moliūgų, gabentų iš Kazachstano, Ukrainos ir Rusijos, mėginių. Nei viename iš jų GMO nenustatyta.