Pasaulio bendruomenė pritarė naujai JT sutarčiai dėl gyvų pakitusių organizmų (GMO)

2011-03-24

2010 m. spalio 11-15 d., Nagojoje, Japonijoje vyko 5-asis Protokolo šalių susitikimas (COP-MOP5), kuriame dalyvavo daugiau nei 4000 delegatų, tarp jų, šalių vyriausybių, visuomenės ir pramonės atstovai. Tai vienas didžiausių kada nors rengtų tarpvyriausybinių susitikimų modernių biotechnologijų saugaus naudojimo klausimais. Susitikime aptarti ir priimti sprendimai užtikrinsiantys saugų gyvų pakitusių organizmų (GMO) judėjimą, valdymą ir naudojimą. Vienas iš darbotvarkės klausimų buvo dėl atsakomybės ir žalos padarytos gyvų pakitusių organizmų (GMO) atlyginimo tarptautinių taisyklių ir procedūrų.

Po daugiau nei šešis metus trukusių intensyvių derybų, 2010 m. spalio 12 d., Kartachenos biosaugos protokolo šalys pagaliau pasiekė susitarimą dėl naujos sutarties, žinomos kaip "Nagojos – Kvala Lumpūro papildomas protokolas dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo pagal Kartachenos biosaugos protokolą". Kartachenos biosaugos protokolas – tarptautinis susitarimas, kurio tikslas yra užtikrinti gyvų pakitusių organizmų, atsirandančių taikant šiuolaikinę biotechnologiją ir galinčių daryti neigiamą poveikį biologinės įvairovės išsaugojimui ir tolydžiam jos naudojimui, pakankamą apsaugos lygį, kai jie saugiai perkeliami, perdirbami ir naudojami, atsižvelgiant ir į pavojų žmogaus sveikatai bei visų pirma ypatingą dėmesį skiriant jų judėjimui per sieną. Nauja sutartis nustatys tarptautines atsakomybės ir žalos atlyginimo taisykles bei procedūras tuomet, kai biologinė įvairovė pažeidžiama dėl gyvų pakitusių organizmų poveikio. Nagojos – Kvala Lumpūro papildomas protokolas dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo pagal Kartachenos biosaugos protokolą priimtas 2010 m. spalio 15 d. ir bus pasirašytas Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke nuo 2011 metų kovo 7 d. iki 2012 m. kovo 6 d., jis įsigalios 90 dienų po to, kai jį ratifikuos bent 40 Kartachenos biosaugos protokolo šalių.

Protokolo šalių susitikime Nagojoje priimta 17 kitų sprendimų, tarp jų 10-ies metų Protokolo įgyvendinimo strateginis planas, visuomenės švietimo ir dalyvavimo sprendžiant su gyvais pakitusiais organizmais (GMO) susijusius klausimus darbo programa, tolimesnės rizikos vertinimo ir valdymo gairės.

Nuorodos:

COP-MOP5

http://bch.cbd.int/protocol/NKL_Protocol.shtml

Kartachenos biosaugos protokolas

http://bch.cbd.int/protocol/