Atnaujintos 2016 metų EMST rizikos vertinimo išvados ir rizikos valdymo rekomendacijos

2022-04-12

Informuojame apie atnaujintas Europos maisto saugos tarnybos (toliau - EMST) 2016 metų rizikos vertinimo išvadas ir rizikos valdymo rekomandacijas, susijusias su kukurūzais. Daugiau informacijos EMST svetainėje adresu: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7228