Švedijoje vyko seminaras "GM maisto sauga"

2005-03-22

Šių metų kovo 10-11 dienomis Švedijos Žemės ūkio, maisto ir vartotojų reikalų ministerijos kartu su Šiaurės šalių ministrų taryba organizavo seminarą tema "Genetiškai modifikuoto maisto sauga Šiaurės ir Baltijos šalyse". Jame dalyvavo kompetentingų ir suinteresuotų institucijų atstovai, maisto gamintojai, mokslininkai iš Šiaurės ir Baltijos šalių, Lietuvą atstovavo Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai.

Kadangi Europos Sąjungos valstybės narės privalo užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju būtų tiksliai įvertintas galimas tiesioginis ar netiesioginis genetiškai modifikuotų organizmų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, tuo tikslu šiame seminare įvairiais aspektais aptartas genetiškai modifikuoto maisto reglamentavimas, saugumas, rizikos vertinimas bei valdymas, taip pat pasidalinta patirtimi šiais klausimais tarp Šiaurės ir Baltijos šalių. Genetiškai modifikuoto maisto gamintojai supažindino su savo darbo rezultatais. Buvo pristatyta visuomenės nuomonė genetiškai modifikuoto maisto atžvilgiu, kuri daugeliu atvejų yra neigiama, kadangi visuomenė prisibijo naujų maisto produktų, kurie yra pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų.

(kitas naujienas rasite žemiau)