Aplinkos ministerija rengia Administracinių teisės pažeidimų kodekso 89(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo projektą

2009-11-20

Nuo 2004 m. galioja Aplinkos ministerijos parengtas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 89(1) straipsnis "Teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą, reikalavimų pažeidimas".

Šiuo metu Aplinkos ministerija rengia Administracinių teisės pažeidimų kodekso 89(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo projektą. Siūloma griežtinti ir diferencijuoti šiame straipsnyje nustatytas sankcijas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189, 846 priemonę "parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo projektą, numatant diferencijuotą pagal pažeidimų tipą ir mastą atsakomybę už genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo reikalavimus pažeidimus".