GMM riboto naudojimo dokumentų nagrinėjimo ir leidimų išdavimo schema

2015-08-19

2 GMM riboto naudojimo klasės atveju dokumentai nagrinėjimai ir priimamas sprendimas dėl leidimo išdavimo per 45 dienas, 3, 4 GMM riboto naudojimo klasių atveju – 90 dienų. Neįskaičiuojami laikotarpiai, kai AM prašo papildomos informacijos, vykdo viešą konsultavimąsi su visuomenę.

Kai vykdoma veikla su 1 GMM riboto naudojimo klase, AM leidimo nereikia, tik išnagrinėjami naudotojo pateikti dokumentai ir informuojama AM raštu. Minėtos schemos PDF versija patalpinta rubrikoje "Informacija apie GMO".

Sutrumpinimai: AM – LR aplinkos ministerija, GMOIS – Genetiškai modifikuotų organizmų informacinė sistema