GMO atsiradimo rizikos kultūrų pasėliuose genetinės modifikacijos neaptikta

2014-10-28

Šiais metais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATZUM) vykdytos pasėlių stebėsenos duomenimis, genetinės modifikacijos nebuvo rasta. Genetiškai modifikuotų organizmų atsiradimo rizikos rapsų (brassica napus), kukurūzų (Zea mays) ir bulvių (Solanum tuberosum) kultūrų pasėliuose VATZUM specialistai paėmė 100 mėginių genetinei modifikacijai nustatyti iš 10 apskričių. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimų skyriaus atliktų tyrimų dėl GMO, turinčių 35S promotorių ir (arba) NOS terminatorių, rezultatai buvo neigiami.

Daugiau informacijos VATZUM tinklalapyje: http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/genetiskai_modifikuotu_organizmu_rizikos_kulturu_paseliu_meginiu_tyrimai_2014_m/

Paveikslėlio nuoroda http://bch.cbd.int/protocol/cpb_otherpubl.shtml