Gyvųjų modifikuotų organizmų rizikos vertinimo ir stebėsenos gairės

2016-12-14

Informuojame, kad 2016-12-04 Biosaugos informacinio centro (BIC) tinklalapyje http://bch.cbd.int/protocol/e-doc/?news=111266 yra publikuotos Gyvųjų modifikuotų organizmų (GMO) rizikos vertinimo ir stebėsenos gairės. Rizikos vertinimo ir rizikos valdymo ekspertų darbo grupė yra pagrindinė šių gairių rengėja. Rizikos vertinimas yra svarbus etapas sprendimų dėl GMO priėmimo procese tiek kompetentingoms institucijoms, tiek pranešėjui, visuomenei. Šių gairių tikslas - siekti aiškesnio ir suprantamesnio Kartachenos biosaugos protokolo nuostatų dėl GMO rizikos vertinimo ir stebėsenos įgyvendinimo siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.