III-sis neformalus susitikimas dėl Biosaugos informacijos centro veiklos

2013-10-28

Šių metų rugsėjo 11 d. ir 12 d. Briuselyje vyko neformalus Kartachenos biosaugos protokolo (Biosaugos protokolas) ES valstybių narių (VN) nacionalinių kontaktinių asmenų ir kompetentingų institucijų posėdis dėl informacijos pasikeitimo per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centrą (Biosafety Clearing House, BCH). Tai jau trečiasis susitikimas, paprastai tokie susitikimai vyksta kas dvejus metus. Šis susitikimas suteikė galimybę produktyviai pasikeisti nuomonėmis ir patirtimi dėl einamųjų klausimų, susijusių su Biosaugos protokolu, BCH ir reglamentu Nr. 1946/2003.

Posėdžio pradžioje aptarti paskutiniai BCH patobulinimai, Europos Komisijos bei VN įnašas modernizuojant BCH interneto svetainę. Be to, per pastaruosius kelis mėnesius "online" forumai tapo viena iš svarbiausių veiklų BCH centriniame portale. Tai labai efektyvus ir mažai išlaidų reikalaujantis būdas skatinantis didinti pajėgumus ir diskutuoti per COP-MOPs.

Dalyviai aptarė visuomenės informavimo ES ir informacijos keitimosi būdus bei priemonės.

Ateityje vyks diskusijos dėl GMO importo ir eksporto problemų, grindžiamų konkrečių atvejų studijomis.

Buvo aptarti Kartachenos biosaugos protokolo ir direktyvos Nr. 1946/2003 nuostatai, reglamentuojantys gyvų modifikuotų organizmų judėjimą. Pažymėta, kad ateityje reikės tikslesnio teisinio ir praktinio išaiškinimo dėl nenumatyto tarpvalstybinio gyvų modifikuotų organizmų judėjimo.

Diskutuota apie GMO rizikos vertinimo gairių praktines problemas. VN pasiruošę testavimui įtraukti didelę grupę rizikos vertintojų ir ekspertų. Yra poreikis organizuoti formalų paruošimą testavimui ir palyginti ekspertų nuomones. Detalus išaiškinimas (organizuojant seminarus ir įtraukiant konsultantus) parengtas Nyderlanduose. Komisija pažymėjo, kad EFSA GMO specialistų grupė taip pat dirbs šiuo klausimu.

Buvo priminta, kad vienas pagrindinių Sprendimo BS-VI/13 išaiškinimo tikslų yra Biosaugos protokolo 26.1 straipsnio išaiškinimas apibrėžiant pagrindinę struktūrą, paliekant pakankamai laiko specifiniam įgyvendinimui, minimaliai ir lanksčiai harmonizuojant detales/kriterijus, kurie būtų svarstomi. Nors kai kurie sutarimai buvo pasiekti "online" diskusijų metu, tačiau vis dar trūksta aiškaus susitarimo, labiausiai dėl: bazinio socioekonominio vertinimo (paremto tvarumo kriterijais arba metodologijomis), tikslaus proceso plėtojimo ir sąvokų naudojimo (minimalūs sąvokų kriterijai kaip dalis nacionalinių gairių arba sąvokų apibrėžimai visiškai priklauso nuo Protokolo šalių ir jų vietinių sąlygų), socioekonominio vertinimų apimties. Ateityje šias klausimais bus siekiama dirbti AHTEG, įkurtoje pagal BS-VI/13 sprendimą. Dėl trūkstamų lėšų šiuo metu neaišku, kada bus rengiamas AHTEG susirinkimas (jis turi būti Protokolo šalių savanoriškai finansuojamas). SCBD kompiliacijos ataskaita ir informacijos apžvalga dėl socioekonominių santykių ruošiama.

Posėdyje pristatyta Europos GMO inicijuota jungtinė duomenų bazė (EUGENIUS), tai yra BVL (VOK) ir RIKILT (NL) iniciatyva, kurios tikslas – informacijos apie GMO molekulinę charakteristiką surinkimas, pasaulinio masto autorizacija, patvirtinti metodai, rekomendacijos dėl literatūros ir kitos medžiagos (įskaitant biosaugą). Pagrindinis tikslas yra susitiprinti GMO identifikavimo strategiją. Sistema yra testuojama, įdiegta bus 2014 m. Buvo aptarti GMO nustatymo metodai, jų įteisinimas ir įgyvendinimas, pristatytas elektroninių laboratorijų tinklas pagal Kartachenos Biosaugos protokolą.

Šis susitikimas suteikė galimybę produktyviai pasikeisti nuomonėmis ir pasidalinti patirtimi dėl klausimų, susijusių su Biosaugos protokolu, biosaugos informaciniu centru ir reglamentu Nr. 1946/2003.

Paveikslėlio nuoroda http://bch.cbd.int/