ES mokslinių tyrimų projektas GRACE paskelbė pirmuosius tyrimų rezultatus

2014-11-04

Mokslinių tyrimų projektas GRACE (GRACE) paskelbė pirmuosius genetiškai modifikuotų (GM) augalų rizikos vertinimo tyrimų rezultatus žurnale Archives of Toxicology.

Europos Komisijai svarbu buvo išsiaiškinti GM augalų rizikos (vidutinio ir ilgalaikio poveikio) vertinimo metodų patikimumą. 90-ties dienų ir vienerių metų trukmės graužikų šėrimo MON 810 GM kukurūzais bandymai vykdyti pagal 2011 m. Europos maisto saugos tarybos parengtas gaires "Guidance on conducting repeated-dose 90-day oral toxicity study in rodents on whole food/feed" (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2438.htm) ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bandymo rekomendacijas (OECD 408). Taip pat testuoti in vitro metodai, kuriais galima būtų, pavyzdžiui, tirti GM augalų poveikį ląstelių kultūrose.

Daugiau informacijos GRACE tinklalapyje http://www.grace-fp7.eu/content/eu-research-project-grace-publishes-first-study-findings