Europos maisto saugos tarnyba EMST paskelbė viešas konsultacijas

2014-10-06

Europos maisto saugos tarnyba (EMST) pradeda viešas konsultacijas dėl naujo gairių projekto, kuriame būtų nurodyta, kokia informacija turėtų būti teikiama charakterizuojant agronomines ir fenotipines genetiškai modifikuotų (GM) augalų savybes. Šios gairės papildytų ankstesnes EFSA gaires ir toliau stiprintų GM augalų rizikos vertinimą siekiant didesnio aiškumo ir suderinamumo. EMST kviečia visas suinteresuotąsias šalis teikti pastabas šiam dokumento projektui internetu iki š. m. lapkričio 6 d. adresu: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/consultation/doc/38

Gairių projektas pateiktas adresu http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/140925.pdf