Paskelbti pasirengimo Kartachenos biosaugos protokolo Šalių konferencijai COP MOP 8 etapai

2015-08-27

Informuojame, kad Biosaugos informacijos centro portale (http://bch.cbd.int/preparatory-processes.shtml) yra skelbiami pasirengimo COP MOP 8 Kartachenos biosaugos protokolo Šalių pasitarimui lygiavertei Šalių konferencijai (Šalių konferencija), kuri vyks 2016 m. gruodžio 14-16 d. Los Kabos, Meksikoje, etapai ir veiksmai.

Šalių konferencija yra organizuojama kas dveji metai. Paskutinį kartą ji vyko 2014 m. rugsėjo 29 d. – spalio 3 d. Pjongčange, Pietų Korėjos Respublikoje. Šalių konferencija nuolat peržiūri, kaip įgyvendinamas Kartachenos biosaugos protokolas ir, remdamasi savo įgaliojimais, priima jo veiksmingam įgyvendinimui skatinti būtinus sprendimus siekiant užtikrinti gyvųjų modifikuotų organizmų (GMO), atsirandančių taikant šiuolaikinę biotechnologiją ir galinčių daryti neigiamą poveikį biologinės įvairovės išsaugojimui ir tolydžiam jos naudojimui, pakankamą apsaugos lygį, kai jie saugiai perkeliami, perdirbami ir naudojami, atsižvelgiant ir į pavojų žmogaus sveikatai bei visų pirma ypatingą dėmesį skiriant jų judėjimui per sieną.

Šiuo metu Kartachenos biosaugos protokolą yra ratifikavusios, priėmusios - 170 pasaulio šalių, tame trape ir Lietuva - 2003 rugsėjo 18 d.

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai užtikrina šios tarptautinės sutarties įgyvendinimą. Vadovaujantis priimtu Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymu GMO valstybinį valdymą Lietuvoje vykdo Aplinkos ministerija kartu su suinteresuotomis institucijomis: Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Paveikslėlio nuoroda http://bch.cbd.int/mop7/special