Biosaugai stiprinti COP MOP 7 priėmė 14 sprendimų

2014-10-13

7-oje Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui lygiavertėje šalių konferencijoje (COP MOP 7), vykusioje rugsėjo 29 d. – spalio 3 d. Pjongčange, Pietų Korėjos Respublikoje, priimta 14 sprendimų dėl: Atitikties, Biosaugos informacinio centro (BCH), finansinio mechanizmo ir išteklių, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, konvencijomis, biudžeto, gyvų modifikuotų organizmų (GMO) apdirbimo, gabenimo, pakavimo ir tapatumo nustatymo, Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomo protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo, rizikos vertinimo ir rizikos valdymo, socialinių ekonominių aplinkybių, protokolo įgyvendinimo priežiūros, vertinimo ir ataskaitų teikimo, neteisėto tarpvalstybinio judėjimo ir avarinių priemonių, GMO riboto naudojimo.

COP MOP 7 taip pat patvirtino Atitikties komiteto naują narį iš Centrinės ir Rytų Europos regiono - dr. Martin Batic (Slovėnija), kuris pakeis Natalya Minchenko (Baltarusija).

Diskusijos GMO rizikos vertinimo ir rizikos valdymo bei socialinių ekonominių aplinkybių klausimais vyko dviejose kontaktinėse darbo grupėse, kurioms vadovavo dr. H. Gaugitch ir dr. A. Heissenberger (Austrija). Dalyviai tarėsi dėl GMO rizikos vertinimo gairių tvirtinimo, testavimo, AHTEG darbo grupės sudėties ir jos darbo tęstinumo. COP MOP 7 priėmė sprendimą pratęsti AHTEG darbo grupės veiklą ir įtraukti penkis naujus narius po vieną ekspertą iš kiekvieno geografinio regiono. COP MOP 7 ragina šalis atlikti rizikos gairių testavimą, o per COP MOP 8, kuris vyks po 2 metų, tartis dėl naujų rizikos gairių kūrimo svarbos bei rekomenduoja koordinuoti Biologinės įvairovės konvencijos šalių (COP 12) svarstymo eigą dėl sintetinės biologijos, nes vėliau šiai sričiai gali būti taikomos Kartachenos biosaugos protokolo nuostatos.

Socialinių ekonominių aplinkybių klausimu diskusijos vyko dėl Kartachenos biosaugos protokolo 2011-2020 m. strateginio plano 1.7 tikslo įgyvendinimo ir gairių rengimo, apibrėžimų bei praktinės sprendimo priėmimo procedūros, kuomet pranešimuose pateikiami ir teigiami, ir neigiami socialinių ekonominių aplinkybių atvejai bei AHTEG darbo grupės veiklos pratęsimo.

Visi sprendimai pateikti tinklalapyje http://www.cbd.int/mop7/insession