Riboto naudojimo veikla skirstoma į 4 klases

2015-07-31

Primename, kad riboto naudojimo veikla, vadovaujantis Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijais (http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=7f69e49d-8bcd-4ba8-a59e-d045974c7908), patvirtintais LR aplinkos ministro, sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004-12-28 įsakymu Nr. D1-693/V-954/B1-1107, priskiriama vienai iš 4 riboto naudojimo klasių, atsižvelgiant į taikytiną izoliavimo lygmenį, kuris nustatomas pagal Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų (bakterijų arba panašių organizmų, virusų, parazitų, grybų) poveikio darbe nuostatus (http://gmo.am.lt/page?page=view&format=frontend&id=7fe6ec69-9e5d-407d-99dc-577cf638e2e3), patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001-06-21 įsakymu Nr. 80/353:

•1 klasė - nekenksminga ar nedidelę riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 1 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

•2 klasė - nedidelę riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 2 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

•3 klasė - vidutinio rizikingumo veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 3 lygio izoliavimo, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka;

•4 klasė - labai rizikinga veikla, t. y. veikla, kuriai reikalingas 4 lygio izoliavimas, kad būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka.

Kai abejojama, prie kurios klasės priskirti ribotą naudojimą, ir nėra pakankamai įrodymų, kuriems pritartų Aplinkos ministerija, taikomos griežtesnės apsaugos priemonės.

Apribojimo bei kitos apsaugos priemonės laboratorijose ir laboratorijų zonose, Ribojimo ir kitos apsaugos priemonės dirbant su gyvūnais, sąmoningai apkrėstais GMM ar GM gyvūnais, Ribojimo ir kitos apsaugos priemonės dirbant su augalais sąmoningai apkrėstais GMM ar GM augalais, Ribojimas bei kitos apsaugos priemonės didelės apimties eksperimentams ir su jais susijusiai įrangai pagal ribojimo lygius (klases) yra išdėstytos aprašo priede.

Paveikslėlio nuoroda www.sciencenews.org