Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo nuostatų įgyvendinimo apžvalga

2013-09-06

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Taryboje metu biosaugos srityje yra plačiai diskutuojama dėl Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo (Protokolas) nuostatų efektyvaus įgyvendinimo. Šiuo klausimu jau ir anksčiau buvo imtasi veiksmų - 2010 m. vykusios penktosios šalių konferencijos, prilygstančios Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui – COP MOP 5 (Fifth meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety), metu buvo priimtas Strateginis planas, kuriame pateikiama Protokolo įgyvendinimo strategija 2011-2020 m.

Pastaruoju metu įvyko nemažai susitikimų dėl Protokolo nuostatų įgyvendinimo, svarbiausi iš jų:

• 2012 m. gegužės mėnesį vyko Tarpregioninė pajėgumo poreikių studija dėl Kartechenos biosaugos protokolo papildomo Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo įgyvendinimo. Šios studijos metu buvo peržiūrėti pajėgumo poreikiai, dalyviai dalijosi informacija dėl nacionalinių priemonių, kiek tai susiję su atsakomybe ir genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) padarytos žalos atlyginimu, vystymo bei įgyvendinimo.

• 2012 m. spalio 1- 5 d. vyko šeštoji šalių Konferencija, prilygstanti Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui – COP-MOP 6 (Sixth meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety). Jos metu buvo priimta nemažai sprendimų, susijusių su esminiais Protokolo įgyvendinimo aspektais, pavyzdžiui, dėl Protokolo nuostatų laikymosi, dėl Biosaugos informacijos centro (BIC) efektyvumo didinimo, dėl pajėgumų plėtojimo, dėl GMO gaminimo, gabenimo, pakavimo ir klasifikavimo ir pan. COP-MOP 6 metu, be kita ko, nuspręsta, kad Protokolo šalys turėtų dėti didesnes pastangas nustatant teisinių ir administracinių priemonių sistemą, būtiną tinkamam Protokolo nuostatų įgyvendinimui, skatinti BIC naudojimą, taip pat buvo priimtas naujas pajėgumų plėtojimo sistemos ir veiksmų planas.

• COP MOP 5 metu priėmus 2011- 2015 m. programą dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo GMO saugaus gabenimo, perdirbimo ir naudojimo klausimais, Biologinės įvairovės konvencijos Sekretoriatas 2012 m. lapkričio 5-9 d. suorganizavo Afrikos regiono pajėgumo plėtojimo studiją, o 2013 m. kovo mėnesį – Azijos ir Ramiojo Vandenyno regiono pajėgumo plėtojimo studiją minėta tema. Šių studijų tikslas – didinti Protokolo šalių pajėgumus įgyvendinant minėtą programą ir skatinti dalijimąsi sukaupta patirtimi.

• 2013 m. kovo – balandžio mėnesiais vyko internetinės diskusijos dėl socialinių- ekonominių motyvų priimant sprendimus dėl GMO. Diskutuota šiomis temomis: termino ,,sprendimas dėl importo" (Protokolo 26 straipsnio 1 dalis) reikšmės ir taikymo srities supratimas, socialinių- ekonominių motyvų supratimas, biologinės įvairovės reikšmės apibrėžimas kalbant apie vietines bendruomenes, socialinių – ekonominių klausimų suderinamumas su tarptautiniais įsipareigojimais. Diskusijų metu dalyviai taip pat pateikė rekomendacijas minėtais klausimais.

• 2013 m. gegužės mėnesį Atitikties Komiteto 10-ojo susitikimo metu pristatyta Kartachenos Biosaugos Protokolo ataskaita, kurioje, be kita ko, buvo pateiktos rekomendacijos septintajai šalių Konferencijai, prilygstančiai Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui – COP MOP 7 (Seventh meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety), kuri planuojama 2014 m. rugsėjo 29 – spalio 3 d. Taip pat buvo įvertinti COP MOP 6 rezultatai, pritarta dėl Atitikties Komiteto prisidėjimo prie Protokolo veiksmingumo trečiojo įvertinimo, patvirtinta Komiteto veiksmų darbotvarkė ir schema, aptarti kiti klausimai.

• 2013 m. gegužės mėnesį vykusio susitikimo metu pateikta Biuro ataskaita, kurioje, be kita ko, buvo pristatyta biosaugos programos apžvalga 2013 – 2014 m. laikotarpiui dėl rizikos įvertinimo bei rizikos valdymo, socialinių – ekonominių motyvų, konsultanto paskyrimo metodologinių principų dėl Protokolo veiksmingumo trečiajam vertinimui ir peržiūrai sukūrimui.

Šiuo metu jau planuojami tolesni susitikimai dėl Protokolo įgyvendinimo: 2013 m. spalio 28 – lapkričio 1 d. planuojamas specialios techninės ekspertų grupės – AHETEG (Ad Hoc Technical Expert Group) susitikimas dėl socialinių- ekonominių motyvų pagal Protokolo 26 straipsnį (dar nepatvirtintas). Kaip jau minėta, 2014 m. rugsėjo 29 – spalio 3 d. bus rengiama septintoji šalių konferencija, prilygsianti Kartachenos biosaugos protokolo šalių pasitarimui – COP MOP 7 (Seventh meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety).

Kartachenos biosaugos protokolo nuostatų įgyvendinimo apžvalgą atliko dr. Elzė Matulionytė.