Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Papildomo protokolo ratifikavimui

2012-09-27

2010 m. spalio 15 d. Nagojoje buvo priimtas Kartachenos biosaugos protokolo papildomas Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolas dėl atsakomybės ir žalos, padarytos dėl GMO judėjimo per sieną, atlyginimo.

Papildomu protokolu siekiama prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus jos naudojimo, taip pat atsižvelgiant į pavojų žmogaus sveikatai, juo nustatant tarptautines taisykles ir procedūras su gyvaisiais modifikuotais organizmais susijusios atsakomybės ir žalos atlyginimo srityje.

Lietuva kartu su kitomis 15 šalių (įskaitant Europos Sąjungą) Papildomą protokolą pasirašė 2011 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas š. m. rugsėjo 26 d. pritarė šio protokolo ratifikavimui. Lietuvai pirmininkaujant biosaugos srityje Papildomo protokolo ratifikavimas ir įgyvendinimas bus vienas iš prioritetinių klausimų.

Latvija papildomą protokolą ratifikavo 2011 m. lapkričio 30 d., Čekija – 2012 m. vasario 13 d.